ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ