ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จว.ตรัง

ข่าว ศปป.1 กอ.รมน.
เมื่อ 12 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. กอ.รมน. โดย พ.อ.สุภร สัมมา ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จว.ตรัง เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของ กอ.รมน.จังหวัด ต.ง. โดยมี พ.อ.ธีรวัฒน์ ปิ่นแก้ว รอง ผอ.รมน. จังหวัด ต.ง.(ท.) และ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ต.ง. ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลแผนงาน/โครงการที่ผ่านมาในกรอบงานของ ศปป.1ฯ หลังจากนั้น เวลา 10.30 น. คณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯการทำผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ และการดำเนินโครงการชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าข่าม ม.5 อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย