ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จว.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

เมื่อ 13 ม.ค.65 เวลา 08.45 น. พ.อ. สุภร สัมมา ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จว.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กอ.รมน. จังหวัด ส.ฎ. โดยมี พ.อ. ณรงค์ ตันติสิทธิพร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ.(ท.) และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ. ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผล แผนงาน/โครงการที่ผ่านมา และแผนงานปีงบประมาณ 65 ที่จะดำเนินการใน งวดที่ 2 ในกรอบงานของ ศปป.1ฯ หลังจากนั้น เวลา 09.45 น. คณะฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย