เพื่อตรวจเยี่ยม/รับฟังผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการ ปี 64 และร่วมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการ ปี 65 ของ กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.

เมื่อ วันที่ 18 ม.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต. มนัส จันดี รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.(2) และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จว.สงขลา เพื่อตรวจเยี่ยม/รับฟังผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการ ปี 64 และร่วมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการ ปี 65 ของ กอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ณ. ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี พ.อ.หญิง มานิตย์ เกียรติไพบูลย์ รอง หน.กมช.กอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. คณะฯเดินทางติดตามผลการดำเนินงานการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพ การผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ณ บ้านต้นเหรียง ม.9 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี น.ส.ดารุณี ศรีมาษ ประธานกลุ่ม พร้อมสมาชิกให้การต้อนรับและสาธิตการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่ม ทั้งนี้ หัวหน้าคณะฯ ได้เป็นตัวแทนมอบปัจจัยการผลิต(ขวดบรรจุภัณฑ์) ให้กับทางกลุ่มฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย