ตรวจเยี่ยม/รับฟังผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน.จังหวัด พ.ท. ณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต อ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง โดยมี

ข่าว ศปป.1 กอ.รมน. เมื่อ วันที่ 19 ม.ค.65 เวลา 10.00 น. กอ.รมน. โดย พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.(2) และคณะฯ ตรวจเยี่ยม/รับฟังผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน.จังหวัด พ.ท. ณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต อ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง โดยมี พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ท.(ท) พร้อมคณะฯ , นางกฤติกา อินใหม่ ผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ และหลังจากนั้นนำคณะตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพการทำเครื่องแกง ณ บ้านจันนาตก หมู่ที่11 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมี นางธิดาภา มานันตพงศ์ รองประธานฯ พร้อมคณะแม่บ้าน ให้การต้อนรับบรรยายสรุปผลประกอบการการทำเครื่องแกง ที่รับซื้อวัตถุดิบจากชุมชน จำหน่ายในพื้นที่และทางออนไลน์ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดี
ต่อมาได้เดินทางติดตามผลการดำเนินงานการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพ การทำขนมจากข้าวสังข์หยด ณ บ้านหัวยาง หมู่ที่1 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมี นายวีระ แสงจันทร์ ประธานกลุ่มฯ พร้อมคณะให้การต้อนรับบรรยายสรุปผลประกอบการการทำขนมจากข้าวสังข์หยด ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุและคนพิการในท้องถิ่น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย