เสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพ (กลุ่มขมิ้นชัน) ณ หมู่ที่3 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล

เมื่อ วันที่ 20 ม.ค.65 10.00 น. พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยม/รับฟังผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน.จังหวัด ส.ต. และติดตามผลการดำเนินงานการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพ (กลุ่มขมิ้นชัน) ณ หมู่ที่3 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมี พ.อ.หญิง จรรยาภรณ์ ระกำทอง หน.ฝ่ายการข่าวฯ และ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัด ส.ต. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน หลังจากนั้นนำคณะฯ เดินทาง ติดตามผลการดำเนินงานการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพ (กลุ่มสลัดนอกบ้าน) ณ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ซึ่งทั้งสองกิจกรรม เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุ ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความรักสามัคคี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย