ผช. ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด ภ.ก.

เมื่อ 17 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น. พ.อ.พิชิตพล แจ่มจำรัส ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบ พล.ร.ต.กนกพล พิมพ์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก. (ท.) เพื่อร่วมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2565 ของ ศปป.1 กอ.รมน. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ภ.ก. ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ชั้น 3 หลังจากนั้น คณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายชำนาญ ยอดแก้ว ปราชญ์ กอ.รมน.ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชอัลฟัลฟ่า ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกู้กู ต.รัษฎา อ.เมือง จว.ภูเก็ต ต่อมา คณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม โครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จว.ภูเก็ต โดยมีนางจุฑาทิพย์ เเซ่ตั้ง ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมทราย ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย