รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด พ.ล.

รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด พ.ล.
เมื่อ 10 มี.ค. 65 10.00 น. พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ ปานพิมพ์ รอง ผอ.ศปป 1 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการของ กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. มี พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และนำคณะฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่กิจกรรมชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ รร.วัดสระโคล่ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมี นาย กฤษฎา แก้วภู่ ผอ.รร.วัดสระโคล่, นายสวง พันธุ์เรือง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหัวรอ, นายประเชิญ เพชรจันทร์ สมาชิกองค์บริหารส่วนจังหวัด และคณะครูให้การต้อนรับและพาชมพื้นที่กิจกรรม หลังจากนั้น คณะฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลมะขามสูง อ.เมือง จว.พ.ล โดยมี นายมังกร มหาชู ปราชญ์ความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. และชาวบ้านให้การต้อนรับพร้อมพาชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย