รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการสานเสวนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ของ กอ.รมน. จังหวัด พ.ล.

รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการสานเสวนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ของ กอ.รมน. จังหวัด พ.ล.
เมื่อ 11 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ ปานพิมพ์ รอง ผอ.ศปป 1 กอ.รมน. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการสานเสวนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาอาชีพชุมชนบ้านโคก ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก โดยมี น.ส. ผกามาศ พลเมือง ประธานศูนย์ฯ, รศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร และชาวบ้าน ต.ไทรย้อย ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมกิจกรรม โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงได้มีการแปรรูปใบมะม่วงมาทำเป็นถ้วย/จาน ส่งขายเพื่อให้กับครอบครัวมีรายได้ตลอดปี นอกเหนือจากฤดูการเก็บเกี่ยวมะม่วง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย