กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แม่บ้านโคกมะเฟือง และกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ศาลาเชือก) ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส