ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส