ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน บัณฑิตโครงการเพชรในตม โรงเรียนบ้านนาซ่าว จ.เลย