เรื่องเล่าจากชุมชนช่วง กอ.รมน.ที่พึ่งประชาชน ตอน “หาน้ำให้นาอิน” ตำบล นาอิน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

https://www.youtube.com/watch?v=jo9sDKjwoZ0