ช่วงตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืน

ช่วงตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืน ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 จ.อุตรดิตถ์