ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด น.ศ.

ข้อมูลเข้าเวปค่ะ
ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด น.ศ.
เมื่อ 27 เม.ย.65 ๐๙.๐๐ น. พ.อ.พิชิตพล แจ่มจำรัส ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการของ กอ.รมน.จังหวัด น.ศ. โดยมี พ.อ.ไชยศักดิ์ นิพันธ์พรกุล หน.ชรต. กอ.รมน.จังหวัด น.ศ. ให้การต้อนรับ และนำคณะฯ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางยวน ม.5 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายกวีวัฒน์ หยูทอง ประธานกลุ่ม ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นางอุไร ทองปาน ประธานกลุ่ม ให้การต้อนรับ และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านควนเถี๊ยะ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นางบุญทิพย์ หนูช่วย ประธานกลุ่ม ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย