เรื่องเล่าจากชุมชน ช่วง กอ รมน ที่พึ่งประชาชน ตอน ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์