ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองประจำตำบลชุมแสง