ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด ช.พ.

เมื่อ 28 เม.ย.65 09.00 น. พ.อ.พิชิตพล แจ่มจำรัส ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการของ กอ.รมน.จังหวัด ช.พ. โดยมี พ.อ.พสิษฐ์ ชาญเลขา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.) ให้การต้อนรับและนำคณะฯ ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ.เกาะเสม็ด ม.3 ต.บางสน อ.ปะทิว จว.ช.พ. โดยมี นายสุนทร ไผยา ผญบ.ม.3 หน.ศูนย์เรียนรู้/ปราชญ์เพื่อความมั่นคง และสมาชิกกลุ่มปลูกข้าวเหลืองปะทิว ให้การต้อนรับ และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ.ช่องพงศ์ ม.14 ต.ครน อ.สวี จว.ช.พ. โดยมี นางศิรินทร์ทิพย์ รัตนจำนงค์ หน.ศูนย์เรียนรู้/ปราชญ์เพื่อความมั่นคง และสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ด ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการสานเสวนาปรึกษาหารือสร้างการมีส่วนร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ.บากแดง ม.12 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จว.ช.พ. โดยมี นายกิตติ อนันต์แดง ผญบ.ม.12 หน.ศูนย์เรียนรู้/ปราชญ์เพื่อความมั่นคง และสมาชิกกลุ่มเลี้ยงวัว ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย