พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ กลุ่มอาชีพเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.65 เวลา 1000 พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ กลุ่มอาชีพเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว ณ หมู่ 9 บ้านยางห้าหลุม ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยมีนายพิทักษ์ เกียรติพงพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอสามง่าม, นายฉลวย สมิงนิล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว, นางกัญนิกา อินทกูล นายกเทศมนตรีตำบลในข้อ และนางฉวีวรรณ นันทารมย์ เกษตรอำเภอสามง่าม ให้การต้อนรับ ทางประธานกลุ่มเกษตรกรได้สรุปปัญหาในการประกอบอาชีพจากเวทีสานเสวนาและสิ่งที่ต้องการให้ กอ.รมน.ช่วยสนับสนุน พร้อมทั้งพาชมเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย ซึ่งเป้นนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก กอ.รมน. ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เพื่อเป็นการลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมี และทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หัวหน้าคณะฯ ได้ร่วมมอบพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 5,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์นำ้ จ.พิจิตร ให้กับสมาชิกในครั้งนี้ด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย