รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด ต.ก.

รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด ต.ก.
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 65 เวลา 0900 พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด ต.ก. รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมคำนับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผวจ.ต.ก./ผอ.รมน.จังหวัด ต.ก. ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.ตาก ศาลาว่าการจังหวัดตาก ทั้งนี้ได้ร่วมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงของจังหวัดตาก หลังจากนั้นได้รับฟังผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการ ของ กอ.รมน.จังหวัด ต.ก. โดย พ.อ.พงศ์มิตร ปินปันคง ศปม.กอ.รมน.จังหวัด ต.ก. ,พ.อ.เรืองเดช ฟูปินวงศ์ รอง ผ.อ.รมน.จังหวัด ต.ก.(ท.) รวมทั้งได้ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการปลูก “บุก” ในพื้นที่ จ.ตาก ร่วมกับ นายสาธิต มณฑาทิพย์ ผ.อ.ทสจ.ตาก, นายชยกฤต ฟินศิริ จนท.ป่าไม้อาวุโส, นายเอกชัย บุญรัตนรักษ์ ผู้แทน ผ.อ.สนง.กศน.จังหวัด ต.ก., นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช และนายพงษ์สิริ นนทชัย ปราชญ์เพื่อความมั่นคง หลังจากนั้น ได้พบปะ/เยี่ยมชม กลุ่มผู้ปลูกบุก ณ บ้านปูแป้ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีนายสมพร ญานวงศ์ ปธ.กลุ่มปลูกบุกเนื้อทรายให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมพื้นที่การปลูกบุก โดยในกลุ่มมีสมาชิกในพื้นที่รวม 25 ครอบครัว รวมพื้นที่ปลูกประมาณ 70 ไร่
ต่อมา คณะฯ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ(กลุ่มอาชีพ) ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยมี นายอลงกรณ์ ถาแก้ว ปธ.กลุ่มฯและนางสุธีรา มณีทอง รองปธ.กลุ่มฯและสมาชิก ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และสาธิตการใช้เครื่องซีลพลาสติกแบบสายพาน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กอ.รมน.จังหวัด ต.ก. ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างรายได้ให้สมาชิกเพิ่มมากขึ้น