บลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน กล้วยหิน “บันนังสตา”