ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ติดตามการดำเนินงาน “ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” บ้านไผ่เขียว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ติดตามการดำเนินงาน “ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” บ้านไผ่เขียว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 65 เวลา 1030 พล.ท. อุดม โกษากุล และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามโครงการ “การยกระดับนวัตกรรมชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมี น.ส.ศรีสกุล ทำดี ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว, รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต. และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ และบรรยายการดำเนินโครงการ การเป็นชุมชนต้นแบบ และนำชมการทำงานของ เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรด และชุดอุปกรณ์เร่งการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือก จากคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับจากโครงการความร่วมมือระหว่าง วช. และ กอ.รมน.