โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ต.พระวอ อ.แม่สอด และโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก