พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และส่งมอบการ บังคับบัญชา ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 65 เวลา 09.09 น. ศปป.1 กอ.รมน. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และส่งมอบการยังคับ บัญชา ผอ.ศปป.1 กอ. รมน. ระหว่าง พล. ท. อุดม โกษากุล และ พล.ต. อนุชา สังฆสุวรรณ ณ ห้อง ประชุม ชั้น 3 อาคารรีนฤดี กอ.รมน.