กอ.รมน.เพื่อประชาชน ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม