กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเพรียงพัฒนากอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ

กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเพรียงพัฒนา กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ รายการ กอ.รมน.เพื่อประชาชน ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30-17.00 น. ทาง ททบ.5