แจกจ่ายน้ำหมักจุลินทรีย์(EM) บำบัดน้ำเสีย กอ.รมน.จว.สิงห์บุรี

กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่6 แจกจ่ายน้ำหมักจุลินทรีย์(EM) บำบัดน้ำเสีย กอ.รมน.จว.สิงห์บุรี