เดินหน้าปฏิรูป “บ้านใหม่ห้วยน้ำขาว” ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ดินหน้าปฏิรูป “บ้านใหม่ห้วยน้ำขาว” ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (1)

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30-17.00 น. ทาง ททบ.5