เดินหน้าปฏิรูป “บ้านใหม่ห้วยน้ำขาว” ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี