การประชุมการแก้ไขปัญหา “โครงการนวัตกรรมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของสระน้ำแบบบูรณาการ เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำและลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔”