ให้ความรู้ทำน้ำหมักจุลินทรีย์หรืออีเอ็ม กอ.รมน.จว.สิงห์บุรี

กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่7 จัดกิจกรรมให้ความรู้ทำน้ำหมักจุลินทรีย์หรืออีเอ็ม กอ.รมน.จว.สิงห์บุรี
https://www.youtube.com/watch?v=V5V6bgJFk28