รายการเดินหน้าปฏิรูป บ้านหว้าเอน ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30-17.00 น. บ้านหว้าเอน ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี