โครงการส่งเสริมอาชีพ ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่9 โครงการส่งเสริมอาชีพ ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี กอ.รมน.จว.สระบุรี