กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่10 ชุมชนต้นแบบบ้านเจาะเลาะ อำเภอศรีสวัสดิ์ โดย กอ. รมน.จว.กาญจนบุรี