การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ร่วมกับส่วนราชการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันพุธที่ ๗ ธ.ค. ๖๕ เวลา ㆍ๙๓๐ พล.ท. อนุชา สังฆสุวรรณ ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ร่วมกับส่วนราชการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ศปป.๑ กอ.รมน. ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี