เดินหน้าปฏิรูป สระแก้วโมเดล ตำบลสระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร