สานพลังภาคีเครือข่าย สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตำบลทาสบเส้า จ.ลำพูน