เดินหน้าปฏิรูปสวนลุงแสบ ตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ. กำแพงเพชร