อง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. ร่วมกับ วช. และนักวิจัย ร่วมตรวจพื้นที่โครงการ “การบริหารจัดการน้ำด้วย ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ” ในพื้นที่ ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร