ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ร่วมกับ วช. และนักวิจัย ร่วมตรวจพื้นที่โครงการ “การบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ