เจ้าจิงโจ้ ชีวิตที่หลุดพ้นจากพันธนาการสู่อ้อมกอดแห่งพระเมตตา

พระเมตตาต่อสรรพชีวิต สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตอนที่4 เรื่อง เจ้าจิงโจ้ ชีวิตที่หลุดพ้นจากพันธนาการสู่อ้อมกอดแห่งพระเมตตา