ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน โครงการบวรชุมชนคุณธรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

รายการเดินหน้าปฏิรูป ตอนที่1 จังหวัดสมุทรสงคราม

ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 16.30-17.00 น. ทาง ททบ.5