ช่วงเรื่องเล่าจากชุมชน ตอน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์