คนไทยหัวใจอาสา ตอน นายสุวิทย์ วิเศษวงษา ปราชญ์เพื่อความมั่นคง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์