เรื่องเล่าจากชุมชน ตอน เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี