กอ.รมน.ที่พึ่งของประชาชน ตอน โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี