กอ.รมน.ที่พึ่งของประชาชน ตอน “ป่าชุมชน” บ้านเขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก