ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน ธนาคารเมล็ดพันธุ์ “รักร่วมใจ” ตำบลเขาพระ จ.นครนายก