คนไทยหัวใจอาสา ตอน นายวง กิจันดา เกษตรกรจิตอาสาแห่งตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จ.นครนายก