ตอนที่13 เรื่อง ภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระปณิธานฯ